Náhradné diely | Hydraulické hadice | Lakovanie | Predaj špeciálnej techniky | Profil firmy | Certifikáty | Pracovné ponuky | STK

ZTS-OTS, je akciová spoločnosť, založená v Dubnici nad Váhom v roku 1998.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Areáli ZTS, Dubnica nad Váhom.

    Aktivity spoločnosti:
  • Servis a predaj náhradných dielov
  • Montáž a predaj hydraulických hadíc
  • Obchodná činnosť - predaj špeciálnej techniky

Spoločnosť ZTS-OTS, a.s. vznikla ako dcérska firma akciovej spoločnosti ZTS Dubnica nad Váhom plus, ktorej počiatok sa datuje do roku 1937.

ZTS Dubnica nad Váhom plus, a.s. reprezentovalo viacero výrobných stratégií.
Železničný program zahŕňal komplexnú ponuku výrobkov a služieb pre ŽSR (výroba ťažkých koľajových vozidiel, vývoj a výroba prvkov pre modernizáciu železničných tratí, generálne opravy).
Program špeciálnej (military) techniky sa sústredil na výrobu T 72, BVP1, BVP2, 152mm ShKH DANA, 155mm ShKH ZUZANA.
ZTS Dubnica nad Váhom plus sa taktiež zameriavala na výrobu koľajových vozidiel, úpravníckych liniek, ťažobných zariadení, výrobkov strojárskej metalurgie, hydraulických prevodníkov, zariadení pre vodné diela a venovala sa i generálnym opravám vodných diel a vodných elektrární.

Hlavnou úlohou dcérskej spoločnosti ZTS-OTS bolo poskytovať služby na podporu obchodných činností ostatným spoločnostiam v rámci skupiny ZTS v Dubnici nad Váhom. Odčlenením týchto činností od materskej spoločnosti vznikla 11.2.1998 samostatná akciová spoločnosť ZTS-OTS.

Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti sa spoločnosť veľmi dobre adaptovala v tunajšom prostredí a ako jedna z mála bývalých dcérskych spoločností zaznamenáva neustály rast výnosov i zisku.

Kontakty -»


© 2006 ZTS-OTS, a.s.