Náhradné diely | Hydraulické hadice | Lakovanie | Predaj špeciálnej techniky | Profil firmy | Certifikáty | Pracovné ponuky | STK

Certifikáty zhody
- certifikáty vydané Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š.p., SKTC - 104, ktoré potvrdzujú zhodu vlastností výrobkov s technickými požiadavkami ustanovenými nariadením vlády SR č. 400/99 Z.z. v znení nariadenia vlády č. 13/2001 Z.z. z 25.1.2001.


© 2006 ZTS-OTS, a.s.